رونمایی از چهره بدون نقاب گردانندگان خبرگزاری صوفیه وابسته به اطلاعات سپاه زیر پرچم رضا تابنده

۱,۰۳۴

مقاله ای به قلم محسن سلطانی ملقب به امجد سلطان نژاد :

در چند خط زیر اطلاعیه مهم و فوری دراویش «حقیقت طلب» به نقل از «خبرگزاری صوفیه» و همچنین از طرف خود هواداران رضا تابنده در اینستاگرام به نظر بینندگان می رسد و رونمایی از چهره بدون نقاب گردانندگان پایگاه ضددرویشی موسوم به «خبرگزاری صوفیه» وابسته به اطلاعات سپاه زیر پرچم رضا تابنده و سپاه سایبری وی میکند.

بیانیه روشنگرانه گروه موسوم به دراویش “حقیقت طلب” با یک امضاء مشخص از طرف هواداران رضا تابنده در اینستاگرام و پایگاه ضد درویشی موسوم به “خبرگزاری صوفیه” در تلگرام

نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه اینفوصوفی نیست.

@amjadsoltannejad

@gonabadisufinews