آقای محمداسماعیل صلاحی : حسین زمان و علی دوران برعکس کربلا و برعکس صفین تنها نیست

۱,۳۲۲

در پی انتشار بیانیه ای منتسب به حضرت آقای حاج دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه بتاریخ اول مهرماه ۱۳۹۷ جناب آقای محمداسماعیل صلاحی یکی از درویشان گنابادی مطلبی را بر روی اینستاگرام شخصی خود منتشر کرده که عینا در اینجا منعکس می گردد :

هو
١٢١

قال الحسین علیه السلام ؛الا وان الدعی بن الدعی قد رکز بین اثنتین بین السله والذله وهیهات من الذله

محضرمقدس بندگان حضرت اقای مجذوبعلیشاه روحیفداه

از آنجا که حضرتعالی در عصر تاسوعای امسال آقایان خمسه را از نمایندگی عزل فرمودید و بلا فاصله پس از اتمام مراسم عزای حسینی در حسینیه مرحوم حایری اعلامیه مجهول بامضاء خادمین افتخاری منتشر شد، که حاکی از توطئه دوباره آقایان برای فشار بر آن پدر بزرگوار و پیر عالیمقدار در جهت اخذ دوباره سمت و اختیارات از دست رفته آقایان بود و دیدیم که همینطور هم شد و با فشار بر جنابعالی و ایجاددوباره شرایط حصر آنحضرت را چون مولای متقیان در صفین مجبور به اعاده نمایندگی به آنها نمودند و از آنجا که علی علیه السلام در آن زمان تنها بود و بایسته و نبایسته ها از تاریخ زندگی بزرگان را باید آموخته و بکار بست لذا ضمن احترام کامل بامضاء آنحضرت ، اجازه میخواهم که تبری کامل خود را از اعمال فشار برحضرتتان اعلام نمایم و با صدای بلند فریاد زنم که

انی بری مماتعملون

حسین زمان و علی دوران برعکس کربلا و برعکس صفین تنها نیست.

ایام افاضات مستدام ؛بامیددیدار دوباره آنحضرت

ارادتمند؛محمداسمعیل صلاحی -١٣٩٧/٧/٢