سال تحصیلی جدید و دانشجویان درویش زندانی

۸۵۱

همزمان با مهرماه و بازگشایی دانشگاه‌ها شماری از درویشان گنابادی زن و مرد که پس از حادثه تلخ گلستان هفتم در یکم اسفند ۱۳۹۶ بازداشت شده بودند علاوه بر محرومیت‌ها و محدودیت‌هایی که در زندان بر آنان اعمال می‌شود از درس و تحصیل نیز محروم شده‌اند.

در زیر نام دانشجویان درویش، رشته‌ و مقطع تحصیلی بعضی از آنان آمده است :

خشایار دهقان دانشجوی دکترای برق دانشگاه تهران،
ظفرعلی مقیمی دانشجوی دکترای مهندسی مواد دانشگاه امیرکبیر،
مهدی اسکندری دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه پیام نور تهران،
شیما انتصاری دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تهران،
سیما انتصاری دانشجوی ارشد زبان انگلیسی،
سپیده مرادی دانشجوی ارشد علوم کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس،
محمدقاسم اللهیاری دانشجوی ارشد مکانیک انرژی دانشگاه تهران،
علی قمری دانشجوی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامشهر،
فرهاد بیرانوند دانشجوی پزشکی عمومی دانشگاه آزاد تهران،
رضا باوی دانشجوی روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد رودهن،
رضا یاوری دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی،
کیانژاد حسنی دانشجوی کارشناسی نرم‌افزار دانشگاه تهران،
سعید گودرزی دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه کرج،
امیر نوری دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه پیام نور تهران و
کسری نوری دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه تهران، درویشانی هستند که شروع سال تحصیلی جدید را می‌بایست با محرومیت از کتاب و درس و تحصیل در محیط کثیف و غیراستاندارد زندان‌های قرچک و  فشافویه میان زندانیانی که به‌خاطر بزه‌های اجتماعی در حبس هستند بگذرانند.

امیدواریم خانواده‌های دانشجویان درویش زندانی دیگر با ارسال مشخصات زندانی‌شان این فهرست را تکمیل کنند.