تصویر یکی از نامه های حضرت آقای محبوبعلیشاه به آقای عزیزالله صلاحی

۸۶۷

تصویر یکی از نامه های حضرت محبوبعلیشاه به پدرم آقای عزیزالله صلاحی

متن نامه بدین شرح است :

١۶  /٣ / ۱۳۶۹

هو

١٢١

خدمت برادر مکرم جناب آقای عزیزالله صلاحی تقدیم میگردد؛

پس از عرض سلام و مراتب ارادت

نامه محبت آمیز جنابعالی را دریافت و از یادآوری خوشوقت گردیدم و ضمنا بیش از حد انتظار بنده را شرمنده فرموده بودید.

متقابلا عید میلاد مسعود حضرت ثامن الحجج ع را تبریک عرض نموده، امیدوارم خداوند بر تمام شیعیان مبارک فرماید. در مورد مسافرت بندگان حضرت آقا ارواحنافداه مرقوم فرموده بودید ، تصورنمیکنم در شرایط کنونی از نظر مزاجی ایشان قادر به مسافرت باشند مگر خداوند تفضلی فرموده حالشان بهبود یابد و مسلما اگر چنین مسافرتی در پیش باشد بنده شرفیاب خواهم بود و این توفیقی است برای زیارت اخوان خصوصا جنابعالی که اشتیاق زیارتتان را به حد کمال مایلم و اما در مورد تفسیر آیه ۵١ سوره مبارکه قصص این لطف جنابعالی است که مرا مورد عنایت قرار داده و نظر خواسته اید…… با مطالعات مختصری که دارم یک جمله نیز حضورتان عرض میکنم ………در قرآن مجید خداوند متعال به تکرار بیان فرموده که من در روی زمین خلیفه ای قرار دادم از جمله انی جاعل فی الارض خلیفه و این آیه نیز میتواند دلیل بر وجود دائمی خلیفه خدا در روی زمین باشد.

با این وصف که غرض از وصل دلیل اتصال بین نماینده خدا و خلق خدا میتواند باشد اگر عریضه مفصل شد عفو خواهید فرمودو ……..انشاالله ملتمس دعا؛ علی تابنده. محل امضا مبارک