دکترعمار ملکی : «درویشان گنابادی برای مدتی در قلب پایتخت مدرسه مبارزه مدنی برپا کردند»

۱,۴۵۷

دکتر عمار ملکی تحلیلگر ، فعال مدنی و استاد دانشگاه در توییتی ضمن حمایت از درویشان گنابادی نوشت :