رونمایی از چهره بدون نقاب گردانندگان پایگاه ضد درویشی خبرگزاری صوفیه؛ بقلم امجد

۱,۴۰۶

محسن سلطانی (امجد سلطان نژاد)

@amjadsoltannejad

@gonabadisufinews

نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه اینفوصوفی نیست.