سیدمجتبی واحدی در توییتر : «یادی بکنیم از دراویش»

۱,۲۸۳

سیدمجتبی واحدی تحلیلگر مسایل سیاسی و روزنامه نگار در توییتر با اشاره به رخدادهای چند روز اخیر یادی کرده است از زندانیان سیاسی – عقیدتی :