بخش چهارم؛ گزارش بازی جدید نمایندگان تحمیلی به جناب دکترنورعلی تابنده ، پس عزل آنها در روز عاشورا

۹۴۴

پس از بر هم زدن بازی نمایندگان حکومتی از جانب دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه ، توطئه گران نابکار بلافاصله دست بکار شده و با فشارهای شبانه روزی خود را دوباره به ایشان و جامعه تصوف تحمیل کرده که ادامه کودتای ننگین را رقم بزنند و سلسله گنابادی را برای استفاده ابزاری تقدیم حکومت آخوندی کنند.
و امروز، موضوع حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده قطب سلسله نعمت اللهی گنابادی و تشدید فشارها بر ایشان و همچنین اعتصاب غذای ۱۸ تن از درویشان زندانی در فشافویه که به گروگان گرفته شده اند و در اعتراض به حصر خانگی دکترتابنده دست به  اعتصاب غذا زده اند، در صحن علنی سازمان ملل متحد در جریان برگزاری سی و نهمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو مطرح شد. و پس از مطرح شدن این موضوع نماینده وحشی رژیم آخوندی کوشید که نظم جلسه را بر هم بزند که موجب رسوایی بیشتر رژیم انسان ستیز آخوندی شد.

بقلم : مهراد جم

نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه اینفوصوفی نیست.