بی‌اطلاعی از سرنوشت هشت درویش گنابادی محبوس در فشافویه

۸۸۰

خانواده‌های هشت درویش گنابادی محبوس در زندان فشافویه می‌گویند که از روز هفتم شهریور و از زمان حمله گارد زندان به درویش‌های متحصن در بند سه این زندان، این افراد به مکان نامعلومی منتقل شدند. دراویش گنابادی محبوس در زندان فشافویه در اعتراض به حبس دراویش زن محبوس در زندان قرچک اقدام به تحصن نموده بودند.

به گزارش بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه، اکنون خانواده‌های این هشت درویش گنابادی، پس از گذشت یک ماه، از وضعیت جسمی و محل نگهداری این زندانیان هیچ خبری ندارند.

اسامی این افراد رضا انتصاری، کسری نوری، محمد شریفی‌مقدم، مهدی اسکندری، حسام معینی‌، مرتضی کنگرلو، امیر نوری و سینا انتصاری هشت درویش گنابادی است که در جریان حمله‌ گارد زندان فشافویه به درویشان زندانی مورد ضرب و جرح قرار گرفته و پس از انتقال از بند، به مکان نامعلومی برده شده‌اند.

 این هشت درویش که در جریان حادثه‌ گلستان هفتم در روز اول اسفندماه سال گذشته بازداشت شده بودند با حکم بدوی دادگاه انقلاب تهران به ۶۴ سال حبس، ۴۴۴ ضربه شلاق، ۱۲ سال تبعید و ۱۶ سال محرومیت اجتماعی و رسانه‌ای محکوم شده‌اند.

علیرضا روشن، مدیر یکی از پایگاه های خبری درویشان درباره نگرانی خانواده‌های دراویش زندانی و بی‌خبری از آنان گزارش می‌دهد :