اسرار حروف در کلام بزرگان

۱,۳۰۵

بیانیه ای به تاریخ دوازده شهریور ماه ۹۷ با امضاء مولای معظم حضرت آقای حاج دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه در صفحات مجازی انعکاس یافت که برخلاف رویه معمول دیگر بیانیه ها و اعلامیه ها بجای هو «۱۲۱» ، با عدد «۲۲۱» آغاز میشد. با توجه به اهمیت فرامین بزرگان طریقت و عرفان خاصّه آنکه چنین فرامینی از اهمیّت و حساسیت خاصّی برخوردار است، چطور میشود بتوان از چنین نکته ای چشم پوشی کرد؟

در همین رابطه : 

عدم انطباق متون منسوب به آقای دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه