سانسور دکتر نورعلی تابنده از مجلس درویشان گنابادی در اصفهان

۱,۰۱۹

اداره اطلاعات شهر اصفهان در اقدامی عجیب از پخش سخنرانی‌های دکتر نورعلی تابنده قطب درویشان گنابادی در مجلس درویشان آن شهر جلوگیری کرده و ادامه‌ی این‌گونه جلسات را مشروط به حذف سخنان ایشان کرده است.

سانسور قطب درویشان گنابادی از مجالس درویشان در حالی اتفاق می‌افتد که دستگاه امنیتی و اطلاعاتی ایران منکر حصر خانگی دکتر تابنده بوده است.

درویشان گنابادی پس از حادثه‌ی یکم اسفندماه سال گذشته که به بازداشت نزدیک به چهارصد درویش و بسته‌شدن حسینیه‌های آنان در سراسر کشور انجامید همواره خواهان برداشته شدن حصر از دکتر نورعلی تابنده و حضور ایشان در مجالس درویشی بوده‌اند اما نیروهای امنیتی بدون آن‌که بگویند کدام نهاد دستور حصر آقای دکتر تابنده را صادر کرده است ایشان را در بازداشت خانگی نگه‌داشته‌اند.