محمداسماعیل صلاحی : «اینجانب با آقای جذبی مشکل شخصی نداشته»

۸۹۸

هو
١٢١

باطلاع عموم برادران میرساند

در پی اظهارات عده ای از افراد از فقرا که شایع نموده اند که مخلص با اقای جذبی مشکل شخصی دارم و نیز بعض مطالب خلاف واقع باینجانب نسبت داده اند.

لازم است تذکرا عرض شود که اینجانب با اقای جذبی مشکل شخصی نداشته بلکه چون اراده مبارک حضرت اقا بر این امر تعلق گرفته که فقرا ازپشت پرده وقایع مطلع باشند و امری ضروری به نظر میرسد صرفا به جهت انکه بندگان حضرت اقاروحیفداه متاسفانه در حصر و بایکوت قرار دارند و نمیتوانند ازادانه منویات خود را باطلاع عموم برسانند این توفیق را داشته که حقایق را بدون پرده پوشی باطلاع عموم برسانم ؛

او بفرمودستمان این بندگی

نیست ما را از خود این گویندگی

امید که جامعه فقری از این رکود که گرفتاران شده نجات یابد و بار دیگر مولای بزرگوار بتوانند ازادانه و به دور از اجبار و فشار منویات خود را باطلاع عموم برسانند.

نباید گذاشت تاداستان صفین و تحمیل حکمیت به علی دوران تکرار شود.

ولله امراجمیعاوالسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته

١٣٩٧/٧/١٠-محمداسمعیل صلاحی