بازجویی از عباس دهقان در بند ۲-الف سپاه

۱,۱۳۱

عباس دهقان روز یکشنبه ۹ مهرماه از زندان فشافویه به بند ۲-الف سپاه در زندان اوین منتقل شده است.

این درویش زندانی که ساعت ۶ صبح روز یکشنبه ۹ مهرماه به بهانه‌ی اعزام به دادگاه جنایی به شعبه ۱۰ بازپرسی دادگاه جنایی منتقل شده بود پس از بازجویی توسط دشتبان بازپرس شعبه ۱۰ به زندان فشافویه بازگردانده شد اما ساعاتی بعد دوباره او را از زندان خارج کرده و به بند ۲-الف سپاه در زندان اوین منتقل کرده‌اند.

انتقال آقای دهقان به بازداشتگاه ۲-الف سپاه در حالی صورت گرفته است که پرونده‌ی او پس از هفتاد روز بازجویی در آگاهی شاپور، مختومه اعلام شده بود.

عباس دهقان  اینک در سی‌وهفتمین روز اعتصاب غذا و دارو به سر می‌برد.

نگاهی به وضعیت جسمی عباس دهقان در ۳۷ روز اعتصاب غذا و دارو

عباس دهقان درویش زندانی در حالی در انفرادی ۲-الف سپاه بازجویی می‌شود که در نتیجه‌ی ۳۷ روز اعتصاب غذا و دارو، از نظر جسمی به‌شدت تحلیل رفته است.

آقای دهقان برای پرونده‌‌ای که در دادگاه جنایی برای او باز شده بود مدت هفتاد روز زیر سخت‌ترین شکنجه‌ها قرار گرفت و در نتیجه‌ی ضربات پیاپی‌ای که در بازجویی به گوش او وارد کرده بودند دچار سکته گوش و عفونت شدید شد.

پزشکان برای درمان گوش این درویش گنابادی به کورتون متوسل شده بودند اما آقای دهقان پس از حادثه‌ی حمله‌ی روز هفتم شهریور گارد زندان فشافویه به درویشان زندانی و در اعتراض به حصر دکتر نورعلی تابنده قطب درویشان دست به اعتصاب غذا و دارو زد و وقفه در مصرف دارو باعث تشدید بیماری گوش او شد.

عباس دهقان که سال‌ها قبل یکی از کلیه‌هایش را به شکل انسان‌دوستانه و رایگان به یک بیمار نیازمند اهدا کرده بود تنها یک کلیه در بدن دارد و قوای جسمی او در نتیجه‌ی اعتصاب غذا و تحمل بار روانی بازجویی‌های پیاپی و سنگین در سلول‌های انفرادی به اندازه‌ای تحلیل رفته است که به گفته‌‌ی شاهدان حتی نتوانسته کودک نوزادش را که در دوره‌ی بازداشت او متولد شده است در آغوش بگیرد.

آقای دهقان صبح روز یکشنبه ۹ مهرماه از زندان فشافویه به انفرادی ۲-الف سپاه منتقل شده است.