سیدهاشم خواستار: از همه میخواهم که کمپین رفع حصر از اقای دکتر تابنده را امضا کنند

۱,۱۶۶

سید هاشم خواستار:

از همه و همه میخواهم که کمپین رفع حصر از اقای دکتر تابنده را امضا کنند. این حداقل کاری است که ما می توانیم انجام دهیم.

ملت قهرمان ایران نزدیک ۸ ماه است که ازحصر آقای دکتر تابنده میگذرد،این من و شما هستیم که با اتحادمان باید ایشان را ازحصر درآورده و در نهایت با مبارزه ی پیگیر به آزادی و دموکراسی برسیم.

دکتر تابنده کیست و چرا در حصر است؟

دکتر تابنده از رهروان راه آزادی و یاران مصدق بوده که در رژیم شاه به کمک مهندس بازرگان و … جمعیت دفاع از آزادی را تشکیل داده و وکالت بسیاری از مبارزین ، چه در رژیم شاه و چه در رژیم جمهوری اسلامی را بر عهده داشته است.در جمهوری اسلامی دو سال زندان بوده و اکنون حکومت ایشان را در سن ۹۱ سالگی به حصر یا بهتر است بگوییم به زندان خانگی برده است.

 چرا حصر؟

بعد از انقلاب تمام شخصیتهایی که مخالف رژیم بودند و حکومت نمی توانست به این راحتی آنها را به زندان بیندازد به حصر خانگی یا بهتر بگویم به زندان خانگی انداخت.از مشهورترین و اولینش آیت الله شریعتمداری بود که به دستور آقای خمینی در حصر قرار گرفت و آیت الله درحصر به سرطان مبتلا و اجازه ندادند که درمان شود. از نظر حقوقی سلامت فردی که در زندان یا در حصر است به عهده ی زندان بان بوده و هر گونه کوتاهی در معالجه ی این گونه افراد که منجر به فوت شود قتل عمد بحساب می اید.

یکی دیگر از چهره های مشهور و مخالف رژیم آیت الله منتظری بود که بخاطر بیان حقایق مدت ۵ سال در حصر خانگی بسر برد.سران جنبش سبز یعنی آقایان مهندس موسوی و مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد از بهمن ۸۹ یعنی ۸ سال پیش در حصر می باشند و علی رغم اینکه در تمام تظاهراتی که مردم از دی ماه ۹۶ شروع کرده اند نامی از آنها نبرده و ملت نشان داده که از اصلاح طلبان عبور کرده است، اما حکومت از ریسمان سیاه و سفید ترسیده و آنها را ازاد نمی کند.(شاید هم بخاطر کینه آزاد نمیشوند.)و …

اکنون نوبت آقای دکتر تابنده رسیده که حکومت از پیروان منسجم ایشان ترسیده و ایشان را به حصر یا همان زندان خانگی انداخته است.آقای دکتر تابنده زمانیکه در حصر قرار گرفتند در سلامتی کامل بسر میبردند. اما حکومت بی توجه به سن و موقعیت ایشان میخواهد با حصر وحتی فوت این قطب(رهبر) دراویش کاری کند و رهبری برایشان بتراشد تا اتحاد و انسجام دراویش که بخاطر وجود دکتر تابنده تا امروز باقی بوده از بین رفته و در آینده خطری برای انها نداشته باشد.

بر اثر عملکرد بد روحانیت حاکم، مساجد و حسینیه های وابسته به حکومت از مردم خالی شده و بالعکس حسینیه های دراویش گنابادی که بجای آیت الله ،قطب، رهبر و مرشدشان است با استقبال بسیار گسترده ای روبرو شده و رژیم تلاش میکند این مومنان را با رهبری که خود برای آنها می تراشد در کنترل خود در اورد.

بنابراین ملت قهرمان ایران:
حکومت فاشیستی و آپارتاید دینی توانایی دارد که هر کدام از اقوام و یا پیروان مذاهب و ادیان و اصناف و… رابه تنهایی و جدا جدا ازهم و به راحتی سرکوب کند. اما اگر ما هشتاد میلیون ایرانی از هر قوم و قبیله و مذهبی که باشیم دست اتحاد و دوستی به همدیگر داده و نگوییم که به من چه و به توچه و متحد در مقابل حکومت متجاوزگر بایستیم مطمئن باشید که نه تنها آقای دکتر تابنده از حصر خارج و به آغوش ملت و بخصوص دراویش باز میگردند بلکه در نهایت ملت ایران به آزادی و دموکراسی خواهد رسید.نباید فراموش کرد ملت های دیگر که در سایه ی آزادی و دموکراسی به رفاه و پیشرفت رسیده اند، مفت و مجانی آن مواهب را بدست نیاورده اند.

از همه ی هموطنان گرامی اعم از معلم، کارگر، کشاورز، دانشجو، خبرنگار، وکلا، و رانندگان کامیون که دلیرانه در اعتصاب هستند و به ما درس اتحاد و مبارزه میدهند و خلاصه از همه و همه میخواهم که کمپین رفع حصر از آقای دکتر تابنده را امضا کنند. این حداقل کاری است که ما می توانیم انجام دهیم.

صفحه کمپین جمع آوری امضا

با تشکر،ایران مشهد
سیدهاشم خواستار نماینده ی معلمان آزاده ی ایران۱۲ مهر ۱۳۹۷