توطئه بسیار شومی فضا را پر کرده است؛ بقلم آرام تبریزی

۱,۳۳۷

بنی آدم اعضای یک پیکرند
که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار
دگر عضو ها را نماند قرار

به مدت دو سال سریال شهرزاد که بسیار سریال موفقی بود, با کارگردانی و بازی های بسیار خوب بصورت نمایش خانگی عرضه می شد و مخاطبین زیادی را جلب کرده بود. در این سریال ما با جوانی مواجه بودیم که تمام دغدغه اش آزادی دکتر مصدق است . نظاره گر افرادی شدیم که در راه آزادی دکتر مصدق سنگ اندازی کردند و در نهایت خود به آخر و عاقبت اسفناکی دچار شدند. همچنین در طول فیلم با شخصیت هایی آ شنا شدیم که علی رغم وضعیت بد اجتماعی طوریکه هنوز راه باریکه ای داشتند در مقابل این ناجوانمردی ها و شرایط بد سکوت کرده و فقط وفقط به فکر منافع خود بودند.این سریال در میان شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور بسیار مورد توجه قرار گرفت. اتفاقاتی که در طول سریال نظاره گر آنها بودیم ,زمان بسیاری است که از آنها گذشته است .اگر چه دکتر مصدق اکنون در نزد ما نیست اما بازماندگان نهضت دکتر مصدق هنوز در میان ما مردم هستند و متاسفانه با همان شرایط بد و اسفناکی که بادکتر مصدق رفتار شد با آنها به مراتب بدتر و وخیم تر رفتار می شود .
روی سخنم در این قسمت از مقاله ام مستقیماً با مردم ایران در هر کجای دنیا است .اکنون شرایط ایران مانند زمان دکتر مصدق نه ,بلکه بدتر است و در این میان یکی از هواداران نهضت دکتر مصدق که سالهای زیادی از عمر شریف خود را صرف تدریس و وکالت شرافتمندانه بوده است اکنون به دلیل زیر بار نرفتن به مقاصد شوم رژیم  فاسد جمهوری اسلامی آخوندی در بازداشت خانگی است .
قریب به هشت ماه ازبازداشت خانگی دکتر نور علی تابنده میگذرد و در این مدت هشت ماه پیروان و اشخاصی که از نقش حقوقی؛ اخلاقی و انسانی ایشان در جامعه آگاه هستند, نسبت به بازداشت خانگی دکتر نور علی تابنده واکنش نشان داده اند. اما این واکنش فقط به پیروان و اشخاص حقیقی و حقوقی بسنده نمی کند بلکه بُعد بین المللی داشته است.

طوری که رژیم فاسد آخوندی حاکم بر ایران از این بُعد واکنش های بین المللی ترسیده است و بدین منظور محدودیّت بر دکتر نورعلی تابنده را بیشتر و بیشتر کرده است و این بار این محدودیّت ها را از طریق نزدیکان ایشان اِعمال کرده و حتی نزدیکترین اعضای خانواده ایشان و حلقه هواداران همین اعضای خانواده  نزدیک ایشان در تهران و در تورنتو درطول هشت ماه حصر دکتر نور على تابنده( مجذوبعلیشاه)، منکر حصر بودند و از این دم میزدند که هرکسی صحبت از حصر حضرت آقای مجذوبعلیشاه بکند، غرض ورزی میکند!
این حقیقت مرا به یاد سکانسی از فیلم شهرزاد می اندازد که کسی که باعث شد نقشه رهایی دکتر مصدق به دست فرهاد و دوستانش لو رود باجناق فرهاد بود که آن سرنوشت شوم را برای خانواده رقم زد.
اکنون همه میبینند و میدانند و قابل انکار نیست که  توطئه بسیار شومی فضا را پر کرده است.
مردم را از زیارت آقای دکتر نور على تابنده ( مجذوبعلیشاه) محروم میکنند و خودشان در کنار ایشان از خودشان فیلم تاب سواری تهیه و پخش میکنند. بدون اذن و دور از اطلاع  حضرت آقا ی مجذوبعلیشاه از ایشان فیلم ها و عکسهای مخفیانه  میگیرند و در شبکه های اجتماعی میگذارند  تا به مردم دلتنگ بقبولانند که ایشان در تعطیلات هستند و به ایشان خوش میگذرد.

اکنون خواهش من از جامعه ایرانی این است که یک بار هم که شده،  درست در زمانی که باید حمایت کنیم قدم برداریم و از حقوق حقّه آقای دکتر نور علی تابنده و دوستداران ایشان حمایت کنیم. جناب آقای دکتر نور علی تابنده ,قطب سلسله جلیل القدر سلطانعلیشاهی گنابادی میباشند . در طول قطبیّت شان چنین آموزش داده اند که هر کس در مقابل ظلمی که به مومن می شود سکوت کند , مسلمان ،آزاده و جوانمرد  نیست . خود ایشان در دوران وکالت خودشان بارها و بارها از عزیزانی قبول وکالت نمودند و در دادگاه از حقوقشان به عنوان یک وکیل شریف و جوانمرد دفاع کردند که هیچکس دیگری جرأت نزدیک شدن به آن متهمین و پرونده هایشان را نداشت. قبول وکالت از مرحوم جناب آقای عباس امیرانتظام یک نمونه روشن از رویه قضایی جناب آقای دکترنورعلی تابنده ویکی از بهترین آموزه ها برای شاگردان مکتب ایشان میباشد.
در آخر خواهش میکنم از تمام ملّت شریف ایران صرف نظر از اینکه از چه قوم, طبقه وگروه اجتماعی هستیم, نسبت به اشخاصی که در این برهه زمانی و در شرایط کنونی ایران مورد ظلم و ستم نظام آخوندی هستند, نه تنها سکوت نکرده بلکه حمایت خود را به هر گونه ای که فکر میکنیم صحیح و انسانی است انجام دهیم.

ارادتمند شما
آرام تبریزی

نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه اینفوصوفی نیست.