ابوالفضل قدیانی : استبداد توان خط دهی به دکترنورعلی تابنده را ندارد

۱,۱۷۶
بخشی از گفتگوی جناب آقای قدیانی با تلویزیونی جهانی دُرّ تی وی
آقای قدیانی در ارتباط با حصر آقای دکتر نورعلی تابنده گفت، آقای تابنده دارای سابقه سیاسی ـ حقوقی است، او عضو جبهه ملی بوده و حقوق دانی مطرح در کشور می باشد و همچنین از شمع سیاسی برخوردار است بنابراین استبداد توان خط دهی به او را ندارد و نمی تواند روی او تاثیر بگذارد، من با نظر آقای کدیور که گفت اینها می خواهند با در حصر قرار دادن آقای تابنده در موضوع جانشینی قطب آینده دخالت کنند موافقم، آقایان می خواهند در جانشینی قطب آینده دخالت کرده و کسی را به این منصب بنشانند که مورد تاییدشان باشد و بتوانند روی او تاثیر گذاشته و به او خط دهند، ولی به نظر من حکومت در این امر شکست خواهد خورد و موفق نخواهد شد که در جانشینی قطب آینده دراویش دخالت کند.
گفتگوی کامل را اینجا می شنویم : لینک