۶ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکومیت اکبر داداشی؛ بعلت پخش چای در جمع درویشان

۱,۳۰۹

در فرایند دادگاه های استالینیستی چند دقیقه ای آقای داداشی به ۶ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم گشت! و در پرونده این درویش گنابادی قید شده است که؛ ایشان در جمع درویشان، چای پخش می کرده است!

اکبر داداشی همچنین در فقره اعتصاب غذای درویشان زندانی که خواسته شان آزادی زنان درویش و پایان دادن به  حصر جناب دکترنورعلی تابنده است به دیگر درویشان پیوسته بود و نگرانی از وضعیت سلامت این درویشان هر روز بیشتر می شود.

آقای داداشی و بسیاری از دیگر درویشان مجروح در حمله وحوش سرکوبگر آخوندی در سی بهمن ۹۶ در نتیجه‌ی اهمال پزشکی و عدم رسیدگی و شتابزده‌ی پس از بازداشت دچار اختلال اندام‌های حرکتی شده و توانایی کنترل و حرکت دادن پا، دست، شانه و انگشتان خود را ندارند.

تمام درویشان مجروح بدون رسیدگی پزشکی به زندان منتقل شدند و هنوز پس از هشت ماه ساچمه های شلیک شده در بدن درویشان محبوس وجود دارد که در گزارش های دیگر که مربوط به دیگر زندانیان می باشد به این موضوع پرداخته خواهد شد.