حسن شاهرضا بدون طی مراحل درمانی به بند اشرار زندان انتقال داده شده است

۸۰۹

حسن شاهرضا نیز بمانند دیگر درویشان گنابادی در شویی که رژیم تحت عنوان دادگاه راه اندازی کرده بود و توسط دستگاه های ضدامنیتی مردم ستیز اداره می شود به ۷ سال زندان و ۲ سال تبعید و محرومیت از عضویت در گروه ها و احزاب و خروج از کشور محکوم شد! (انگار در این کشور آزادی احزاب وجود دارد که اکنون شهروندان را از عضویت در آن محروم هم می کنند!)

این درویش گنابادی که در جریان حمله وحوش به گلستان هفتم با ضرب و شتم شدید بازداشت شده و در فرآیند بازجویی و محاکمه از تمام حقوق انسانی و قانونی و دسترسی به وکیل و حق رسیدگی محروم بوده‌، اکنون شرایط بسیار بحرانی دارد، به جهت گلوله هایی که هنور در بدنش مانده و برخی از گلوله ها به ریه و دیگر نقاط حساس بدن نفوذ کرده است.

همچنین ایشان در جریان تحصن درویشان زندانی مبنی بر درخواست آزادی زنان درویش که با حمله گارد زندان متوقف شد! مجددا مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت و با همان حال و بدون درمان به بند اشرار انتقال داده شد که با تماس یکی از دوستان از داخل زندان از وضعیت ایشان مطلع شدیم.

برگرفته از صفحه شخصی مهراد جم