نزدیک شدن فصل سرما و کاسبی مددکاری زندان فشافویه از خانواده‌های زندانیان

۱,۱۳۵

مسئولان مددکاری زندان فشافویه از پذیرش لباس‌های گرمی که خانواده‌های درویشان زندانی برای زندانیانشان برده‌اند خودداری کرده و گفته‌اند:‌ «باید از مددکاری زندان لباس بخرید».

خانواده‌ی یکی از زندانیان درویش کیفیت لباس‌های فروشگاه زندان را «بنجل» توصیف کرده و به مجذوبان نور گفته است: «زندانیان ما لباس‌های شخصی دارند اما مددکاری زندان قبول نمی‌کند و می‌خواهد با دولاپهنا حساب کردن این لباس‌های بنجل، در این وضعیت نابه‌سامان اقتصادی از جیب ما کاسبی کند».

مددکاری زندان فشافویه علاوه بر اجبار خانواده‌ها به خرید از فروشگاه زندان به آنها گفته‌اند که لباس‌های خریداری‌شده، توسط مددکاری به زندانی تحویل می‌شود و این در حالی است که خانواده‌ها از رسیدن اجناس خریداری‌شده به دست زندانیانشان نیز نامطمئن هستند.

پیش‌تر شماری از این خانواده‌ها از به سرقت رفتن وسایل زندانیانشان در زندان خبر داده بودند.

اینک صدها درویش گنابادی برخلاف مصوبات آیین‌نامه اجرایی زندان‌ها که ناظر به تناسب جرم با محل نگهداری زندانی است در بندهای مواد مخدر، اشرار، سارقان و متادون و در شرایطی کاملاً غیرانسانی نگهداری می‌شوند.