وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا : «رژیم ایران سابقه وحشتناکی در حقوق بشر دارد»

۷۱۲

ایالات متحده به آزادی مطبوعات به عنوان بخشی اساسی از یک حکومت دموکراتیک ارج می نهد. با تقویت مطبوعات آزاد، شهروندان آگاه تر، فعال تر و بیشتر دخیل در تصمیم گیری های سیاسی می شوند، و می توانند حکومتهایشان را بهتر پاسخگو کنند.

ما بسیاری از خبرنگاران و شاغلین در رسانه ها را که در ایران و در سراسر دنیا زندگی خود را وقف این حرفه کرده اند، گرامی می داریم.

usadarfarsi