پیام تبریک درویشان زندانی در تیپ ۲ زندان تهران بزرگ بمناسبت تولد دکترنورعلی تابنده

۱,۵۱۱

المنه لله که در میکده باز است

زان رو که مرا بر در او روی نیاز است

صدای عده ای از درویشان گنابادی زندانی در تیپ ۲ زندان تهران بزرگ فشافویه بمناسبت سالروز تولد دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب درویشان گنابادی بتاریخ شنبه ۲۱ مهر

این ویدئو ترکیبی از فایل صوتی است که پیشتر توسط دو تن از ارادتمندان مکتب تصوف و عرفان برای کمپین نوای فراق مجذوب ارسال گردیده بود که با صدای درویشان گنابادی زندانی ترکیب شده است.