به علت نبود آرد، نان به زندانیان نرسید

۸۴۹

روز گذشته جیره‌ی نان زندانیان محبوس در زندان فشافویه پخش نشد.

مسئولان زندان به زندانیانی که برای گرفتن سهیمه نان به زیر هشت (افسرنگهبانی) سالن یک تیپ ۳ فشافویه مراجعه کرده بودند گفته‌اند:‌ آرد نداریم، نان نداریم!

در اوج فصل تابستان نیز این زندان فقیر که از طریق زندانیان برای خودش درآمدزایی می‌کند با بحران آب مواجه شده بود و هر بطری آب آشامیدنی را به ده‌ها برابر قیمت رسمی آن به زندانیان می‌فروخت.

پذیرش زندانی تا بیش از سه‌برابر گنجایش سالن‌های زندان مشکلات بزرگی را برای این زندان که مخصوص معتادان به مواد مخدر و قاچاقچیان و اشرار طراحی شده است به وجود آورده که از جمله آنها وضعیت فاجعه‌بار بهداشتی و پزشکی و همچنین کمبود و بحران تغذیه است.