اطلاعیه اداره کل زندان‌های استان تهران درباره تبعیض علیه دراویش زندانی

۱,۱۴۹

اداره کل زندان‌های استان تهران، نسبت به انتشار اخباری مبنی بر اعمال تبعیض علیه دراویش گنابادی واکنش نشان داد.

به گزارش بی بی سی فارسی به نقل از ایسنا، در بخشی از این اطلاعیه آمده است: “تمامی متهمین و مجرمین، بدون در نظرگرفتن نوع جرائم ارتکابی، در صورت رعایت کامل الزامات قانونی و مقرّرات ابلاغی در حین تحمل حبس، از شرایط مساوی برخوردار می باشند.”

در ادامه این اطلاعیه همچنین آمده است: “لیکن زندانیانی که با اعمال انگیزه های شخصی به منظورغوغا سالاری، امتیازطلبی و جوسازی تبلیغاتی در رسانه های جمعی و شبکه های مجازی، از حضور درکابین ملاقات، بهره مندی از هواخوری و یا تماس تلفنی با خانواده های خود امتناع می نمایند؛ دال بر اعمال تبعیض یا غرض ورزی در نحوه تحمل حبس آنان از سوی مسئولین مربوطه نبوده است.