علیرضا نیک‌زاده درویش ۵۸ ساله با «پا بند» به بیمارستان انتقال یافت

۸۱۹

یکی از مخاطبان اینفوصوفی این خبر را در بخش تماس با ما – تلگرام – ارسال داشته است :

علیرضا نیک‌زاده درویش ۵۸ ساله که در دادگاه انقلاب سمنان به ۳ سال حبس به دلیل «توهین به رهبر» محکوم شده است، به دلیل بیماری‌ قلبی – کلیوی با «پا بند» به بیمارستان کوثر سمنان انتقال یافت!