گزارشی مختصر از اقدامات حقوقی – قانونی صورت گرفته در روزهای اخیر جهت رفع حصر دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه

۹۱۴

روز جمعه ۲۰ مهرماه ۱٣۹۷ خورشیدی «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» یک نهاد حقوق بشر بین الملل با مدیریت دکترسیدمصطفی آزمایش حقوقدان و اسلام شناس برجسته  در راستای اقدامات حقوقی – قانونی  جهت رفع حصر دکتر نورعلی تابنده اقدام به انتشار بیانیه ای عمومی نمود تا از طریق جمع آوری امضا ، معترضان به حصرخانگی دکترنورعلی تابنده مراتب اعتراض خود را نسبت به این اقدام ظالمانه و غیرقانونی ابراز دارند.

در این راستا ، ۵۷ تن از چهره های شاخص ایرانی با امضای این بیانیه خواهان پایان بخشیدن به حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده ملقب به مجذوبعلیشاه شدند.

لازم به ذکر است، امروز چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷  ساعت ۲۳:۰۶ بوقت تهران ، تاکنون تعداد امضاهای جمع آوری شده به ۶۶۴۸ رسیده است. (لینک جمع آوری امضا)

در اقدامی مشابه ، روز جمعه ۲۰ مهرماه ۱۳۹۷  از ساعت  ۲۱ تا ۲٣ شب بوقت تهران ، توفان توییتری «در حمایت از دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه، با درخواست آزادی فوری و بی‌قید و شرط ایشان» با حمایت گسترده فعالان و کاربران توییتر همراه شد.

اقدامات مؤثر دیگری از سوی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در دست انجام است که گزارش مفصلی از آن به سمع و نظر خوانندگان خواهد رسید.