شرکت اعضای انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در نشستهای فنی با اعضای “کمیسیون اروپا” و “پارلمان اروپا” برای تشریح وضعیت حصر دکتر نورعلی تابنده

۷۷۱

به دنبال هشت ماه حصر غیرقانونی جناب آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه حقوقدان و قطب دراویش گنابادی، و امروز و فردا کردن مداوم مقامات امنیتی نظام حاکم بر ایران برای رفع این حصر ناموجه و نامشروع یک تیم از اعضای “انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر” به بروکسل رفته و در پایتخت بلژیک با مقامات عالیرتبه ستاد حقوقی “کمیسیون اروپا” و “اتحادیه اروپا” دیدار و گفتگو نمودند و گزارش کاملی از نقض حقوق دراویش را تقدیم مسئولان مربوطه کردند.

این دیدارها و گفتگو ها در طول هفته های آتی تا حصول رفع حصر کامل از حضرت آقای مجذوبعلیشاه ادامه خواهد داشت و اعضای “انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر” با ارائه آمار و ارقام دقیق، موارد متعدد نقض حقوق شهروندی و حقوق بشر هموطنان ایرانی را به گزارشگران جامعه بین المللی تقدیم خواهند داشت.