نامه حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش به آقای دکتر رضا تابنده

۱,۵۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم

هو

۱۲۱

برادرمکرم آقای دکتر رضاتابنده

پیرو فرمایشات مولای معظم حضرت آقای مجذوبعلیشاه ارواحناله الفدا در رقیمه مکرمه دوم آبانماه نود و هفت، پیشنهاد میکنم که هرگاه برای شما مسافرت به این دیار میسر بود این جانب را مطلع ساخته تا طبق فرموده لازم الاتباع حضرتشان طی دیدار برادرانه و گفتگوهای دوستانه “مسائل فیمابین حل شده، و سعی دررفع تفاوت و اختلاف” گردد، تا به این ترتیب انشاء الله در اسرع وقت اسباب آرامش خاطر کامل حضرتشان فراهم آید.

توفیق جنابعالی را از درگاه ایزد منان خواستارم.

حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش

ششم آبان ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت