«مجموعه عرفان ایران»؛ گزیده ای گرانبهاء از دُرّ و گوهر دریای تصوف

۱,۲۷۷

مجموعهٔ بی نظیر «عرفان ایران» که طی بیست سال در سی شش جلد به همت ، مدیریت و سردبیری فاضل دانشمند جناب آقای حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش توسط انتشارات حقیقت منتشر شده است بحق می توان بعنوان اولین و در عین حال جامع ترین دایرهالمعارف عرفان و تصوف قلمداد نمود.
اولین شمارهٔ این مجموعهٔ گرانسنگ، تیمنا با مقالهٔ مولای معظم حضرت آقای مجذوبعلیشاه در مورد «ولایت» آغاز میشود.

در ادامه مقالاتی از سایر دانشمندان ،علماء و صاحبنظران منجمله مرحوم باستانی پاریزی ، مرحوم محمد جواد آموزگار کرمانی (ظفرعلی) و نیز مقالات متعدد از مولف دانشمند،آقای دکتر آزمایش، گزیده ای گرانبهاء از دُرّ و گوهر دریای تصوف را در اختیار مشتاقان قرار می دهد.
سالهاست که بسیاری از محققان و جویندگان عرفان وتصوف در داخل و‌ خارج ار کشور ، خوشه چین خرمن این مجموعهٔ غنی می باشند.

خواندن این مجموعهٔ بی نظیر به همهٔ ارادتمندان فرهنگ و ادب توصیه میگردد.

مجموعه عرفان ایران