بازجویی و تشکیل پرونده‌ی قضایی جدید برای دو درویش زندانی به دلیل نامه سرگشاده به رئیس زندان فشافویه

۹۰۸

علی کریمی و جعفر احمدی دو درویش زندانی پس از انتشار نامه‌ی سرگشاده به فرزادی رئیس زندان تهران بزرگ (فشافویه) با موضوع وضعیت غیرانسانی آن زندان، بازجویی شده‌اند.

این دو  درویش زندانی پیش‌تر با انتشار نامه‌ای که متن و فایل صوتی آن در مجذوبان نور منتشر شده است با اشاره به صدور حکم جدید ۳ سال حبس و ۳ سال تبعید برای سهیل عربی به دلیل بازگویی چگونگی ورود قرص مخدر به داخل زندان، گفته بودند که مسئولان زندان از ورود قرص و شربت متادون به سالن یک تیپ یک زندان فشافویه آگاه هستند اما برای جلوگیری از ورود آن کاری نمی‌کنند.

خانواده‌ی علی کریمی و جعفر احمدی از «بازجویی سخت و خسته‌کننده» آنان در زندان فشافویه به دلیل انتشار متن و فایل صوتی نامه‌ سرگشاده‌شان به رئیس زندان تهران بزرگ خبر داده و گفته‌اند که برای این دو درویش پرونده‌ی جدید قضایی باز شده است.

همچنین به مجذوبان نور خبر رسیده است که مسئولان زندان، این دو درویش را که در سالن یک تیپ یک فشافویه محبوس بودند از یکدیگر جدا کرده و به بندهای مختلف فرستاده‌اند.