اطلاعیه حاج دکترسیدمصطفی آزمایش

۷۶۸

جناب آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش دقایقی پیش مطلبی را بر روی فیس بوک شخصی خود منتشر نموده اند که متن آن به شرح زیر است :

هو

۱۲۱

با سلام به عموم خواهران و برادران ایمانی و دراویش سلطانعلیشاهی گنابادی.

شنیده میشود که در بعضی از شبکه های اینترنتی بعضی اشخاص مجهول الهویه در خاکستر فتنه میدمند تا مگر مجددا آتشی به پا نموده و آرامش جامعه فقری را سلب نمایند.

من از همه عزیزانی که نسبت به این کمترین ابراز لطف و محبتی دارند تقاضا میکنم که رعایت ادب و شئون فقری را بنمایند و وارد این بازی بیفرجام نشوند که عاقبت بخیری درآن نیست.

اولویت ما اطاعت از مرضیات حضرت آقای مجذوبعلیشاه قطب دراویش گنابادی است و وظیفه ما شعله ور ساختن حضور ایشان در فضای مجازی، و در ذهن و ضمیر ارادتمندان ایشان است تا از حرارت فیض وجود ذیجودشان گرما بگیریم و برپا باشیم .

گر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست

در و دیوار گواهی بدهد کاری هست

پیشاپیش از همه سپاسگزارم.

حاج دکترسیدمصطفی آزمایش – یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷