اطلاعیه دوم حاج دکترسیدمصطفی آزمایش

۱,۴۶۷

جناب آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش با انتشار اطلاعیه ای خطاب به عموم فقرای نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی بر روی فیس بوک شخصی خود از همگان خواستند تا «گرفتار جوسازی های تصنعی یک گروه خاص نشوند».

ایشان با بیان آنکه عده ای وحشت و هراس دارند تا «آرامش میان فقرا و اجرای منویات پیربزرگوار و قطب طریقت نعمت اللهی گنابادی» عملی گردد خاطر نشان ساختند : «هرآن با تردستی در صدد اختراع ترفند تازه ای هستند تا قلق و اضطراب را جایگزین آرامش و وقار فقری بنمایند.»

متن این اطلاعیه به نقل از فیس بوک شخصی جناب آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش به شرح زیر است :

بسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

 هــــــــــــــو
۱۲۱

با عرض سلام خدمت خواهران و برادران مکرم ایمانی و عموم فقرای نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی وفّقهم الله.

پس از صدور فرمان کتبی حضرت آقای دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه(۲ آبانماه ۱۳۹۷) و در مسیر اجرای اوامرِ مندرج در آن، این کمترین در مجالس فقری نعمت اللهی سلطانعلیشاهی – که بحمدلله همیشه در خارج از کشور در طول سنوات گذشته چراغشان روشن وبرقرار بوده – حضور بهم رسانده و به اقامه جماعت و تفسیر وشرح آیات شریفه قرآن کریم اقدام مینمایم و فایلهای صوتی تهیه شده در این مجالس به همت برادران ایمانی از طریق شبکه های اجتماعی برای سایر علاقمندان قابل دسترسی خواهد بود.

در عین حال بآرسال مراسلات میان اینجانب و برادرمکرم ایمانی آقای دکتر رضا تابنده سلَّمَه الله تعالی (ششم آبان ماه یک هزاروسیصدونودوهفت ) و انتشار بیانیه بنده ( دوازده آبانماه جاری) در مورد دعوت فقرا از اجتناب اکید از هرگونه عملی که بتواند کوچکترین تاثیر منفی در بهم زدن جو آرام فقری داشته باشد – همه امیدواریم که مِنبعد در پناه چتر رحمت ولی وقت حضرت آقای دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب جلیل القدر سلسله حقه نعمت اللهیه گنابادی در سِلم و صلح و تفاهم باشیم. انشاء الله تعالی

فلذا بازهم از عزیزانی که نظر لطف و محبتی به این بنده کمترین دارند مُصرّانه تقاضا میکنم که گرفتار جوسازی های تصنعی یک گروه خاص نشوند که از آرامش میان فقرا و اجرای منویات پیربزرگوار و قطب طریقت نعمت اللهی گنابادی وحشت و هراس دارند و هرآن با تردستی در صدد اختراع ترفند تازه ای هستند تا قلق و اضطراب را جایگزین آرامش و وقار فقری بنمایند.

برضمیر منیر فقرای نعمت اللهی گنابادی واضح و لایح است که کسانی که احیاناً حمله ها و هجمه های شخصی به شخص من مینمایند حتی یکبار هم مرا ندیده اند، و حمله ها و هجمه های آنها در حقیقت نه برای تخریب این جانب، بلکه هجمه و حمله به امر مولا و نشانه – آشکار نافرمانی نسبت به فرمان لازم الاتباع حضرت آقای مجذوبعلیشاه گنابادی پیرطریقت نعمت اللهی است.

بنده کمترین صاحب اذن و فرمان کتبی مورخ ۱۳۷۷ از جانب ایشان میباشم و مسلما طبق اوامری که اخیرا و مکتوبا در رقیمه مبارکه مورخه دوم آبانماه ۱۳۹۷ خطاب به بنده صادر فرموده اند و نکاتی بسیار مهمی را به روشنی بیان داشته و مقرر ساخته اند، باید عمل کرده و در تربیت عموم علاقمندان به رشد بکوشم نه این که به طرد و ردِّ این و آن خود را سرگرم نمایم.

 ما برای وصل کردن آمدیم

نی برای فصل کردن آمدیم

روشن است که اینجانب بنا به خواست و میل احدی عمل نمیکنم و فقط به منویات و ارشادات حضرت آقای مجذوبعلیشاه عامل هستم، و انشاء الله فقراء هم عموما توجه دارند که فقط امر و نهی صادره از جانب حضرت آقای مجذوبعلیشاه دامت برکاته برای این جانب ملاک است و بس، وصلاح و مصلحت نیست که کسانی بخوداجازه دخالت دراموری بدهند که در حد صلاحیت و ظرفیت تشخیص آنها نیست.

عموم خواهران و برادران ایمانی بخوبی واقفند که رویه حضرتشان تاکنون برائت از اشخاص و از افراد نبوده است. ایشان همواره به عمل به قرآن امر فرموده اند و آموزه های قرآن نیز نشان میدهد که باید از عمل خلاف احتراز کرد و بیزاری جست نه از افراد خاطی، چنان که میفرماید “انی برئ مماتعملون، انی برئٌ مماتشرکون” و در کتاب مستطاب”پندصالح” که منشور فقری فقرای نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی است بر این مهم تاکیدشده و حضرت آقای سلطانحسین تابنده رضاعلیشاه در تالیفات خود مفصلا به این مطلب پرداخته اند.

چراغ صاعقه آن سحاب روشن باد

که زد به خرمن ما آتش محبت او

از عموم خواهران و برادران ایمانی التماس دعا دارم.
ومِنَ الله التوفیق و علیه التکلان

حاج دکترسیدمصطفی آزمایش
سه‌شنبه ۱۵ آبان