قتل محمد ثلاث در گزارش کمیته اقدام ایرانِ وزارت خارجه آمریکا

۸۶۵

قتل محمد ثلاث و عدم دادرسی عادلانه و دسترسی او به حق دفاع توسط قوه قضاییه ایران، در گزارش کمیته اقدام ایران وزارت خارجه آمریکا مستندی بر نقض حقوق بشر توسط حکومت ایران عنوان شده و به خاطر این اقدام؛ ایالات متحده تحریم های فلج کننده ای را علیه ایران اعمال کرده است!

چرا باید چوب رفتار جنایتکارانه قوه قضاییه با مردم ایران را، باز هم مردم ایران بخورند؟ هم جنایات و ظلم دستگاه فاسد قضایی را تحمل کنند و هم تحریم‌های آمریکا بخاطر این نقض حقوق بشر را!