تلاش مسئولان زندان فشافویه برای از بین‌ بردن اسناد ضرب و جرح درویشان زندانی

۸۵۳

هشت ماه پس از آن‌که درویشان گنابادی بازداشت‌شده در حادثه‌ی یکم اسفندماه موسوم به گلستان هفتم با سروصورت شکسته و بدن مجروح مقابل دوربین زندان فشافویه رفتند تا از آنها برای کارتکس عکس گرفته شود خبر رسیده است که مسئولان زندان فشافویه آنان را برای تعویض عکس کارتکس زندان، مقابل دوربین می‌برند.

به گزارش مجذوبان نور ، صدها درویش گنابادی در جریان بازداشت‌های خشونت‌آمیز حادثه گلستان هفتم که فیلم‌های آن توسط نیروهای امنیتی نیز منتشر شده است با ضربات چاقو و شمشیر و باتوم و شوکر لباس‌شخصی‌ها دچار آسیب‌های جسمی شدید شدند و با همان وضعیت بدون رسیدگی درمانی به زندان فشافویه منتقل شدند.

شماری از این درویشان به دلیل اصابت گلوله‌ی تفنگ‌های ساچمه‌زن نیروی انتظامی در آستانه‌ی نابینایی قرار گرفتند و اکنون که هشت ماه از آن حادثه می‌گذرد هنوز به وضعیت درمانی‌شان رسیدگی نشده است.