درآمدی بر تحولات تاریخی سلسله نعمت اللهیه در دوران اخیر

میراث فرهنگی تصوف؛ معرفی کتاب برای عرفان پژوهان

۱,۵۱۵

“درآمدی بر تحولات تاریخی سلسله نعمت اللهیه در دوران اخیر ” تالیف دانشمند محترم جناب آقای حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش ، یگانه مرجع موثقی است که برای بررسی تاریخ معاصر تصوف ایران در اختیار عرفان پژوهان و ومحققان قرار دارد.

این کتاب گرانقدر دارای دو ویژگی منحصر به فرد می باشد :

نخست آنکه بلحاظ متن و ویرایش بنحوی نگاشته شده است که هم برای پیروان طریقت به طور اخص ادبیاتی دلنشین دارد و هم برای محققان بویژه مراجع آکادمیک بطور اعم مرجعی کافی و منبعی وافی برای تحقیق و تتبع بشمار می رود.

ویژگی دوم این کتاب جامع و مانع بودن آن است بدین معنی که این کتاب در عین حال که تصویری جامع از تاریخچه سلسله‌ی نعمت اللهی بدست می دهد، همزمان مرزبندی روشنی میان سلسله نعمت اللهی گنابادی و سایر سلسله‌های مدعی تصوف ترسیم میکند.

خواندن این کتاب ارزشمند به همه همراهان و مشتاقان توصیه می گردد.

درآمدی بر تحولات تاریخی سلسله نعمت اللهیه در دوران اخیر