فایل صوتی؛ تفسیر آیات شریفه ۶۶ تا ۸۷ سوره مبارکه انعام توسط حاج دکترسیدمصطفی آزمایش

۱,۵۶۲

روز یکشنبه بیستم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت خورشیدی ، جناب آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش دانشمند فرهیخته و مأذون مکرم سلسله جلیله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی سلمه الله با حضور در مجلس شب دوشنبه در پاریس پس از اقامه نماز جماعت آیات ۶۶ تا ۸۷ سوره مبارکه انعام را قرائت و تفسیر فرمودند.

در همین رابطه بیشتر بخوانیم : 

برگزاری مجلس فقری یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷ در پاریس با حضور حاج دکتر سید مصطفی آزمایش دانشمند محترم و ماذون معظم