بیانیه مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان به مناسبت سالگرد زلزله کرمانشاه

۹۴۸

اول و آخر یار

همنوعان عزیز ،انسانهای شرافتمند و نوع دوست
یک سال است که همنوعان زلزله زده ی شما در استان کرمانشاه در شرایط سخت و مشقت باری به سر می برند. پس از در آمدن از شوک اولیه ناشی از مرگ و مصدومیت هزاران نفر از اهالی این دیار و فرو کش کردن کمکهای مادی و معنوی شما، اکثریت این مردم در اوج بی پناهی ، بی خانمانی و بلا تکلیفی در گرمای طاقت فرسای تابستان و سرمای خشک و سوزناک زمستان با چشم اندازی تیره و تار روزگار می گذرانند .
مدیریت ناکارآمد ،ناتوانی و سیاستهای معطوف به تبعیض دولت در مراحل امداد و نجات ،کمک رسانی اولیه ،اسکان موقت مشکلی اساسی بوده واینک ایجاد زیر ساختهای ضروری و باز سازی ساختمانها به کندی پیش می رود .
اسکانهای بی رویه بدون برنامه و فله ای اولیه در پارکها ، میادین ،کوچه ها و خیابانها معضلات فراوان بهداشتی ، اجتماعی ، فرهنگی ، اخلاقی ، ترافیکی و … به بار آورده است .
کافی نبودن وامهای تخصیصی از جانب دولت با تشدید بحرانهای اقتصادی و تورم افسار گسیخته ، بازسازی منطقه در سال جاری را بیشتر به رویا شبیه ساخته است تا واقعیت ؛ در ضمن دسترسی به همین وام اندک و ناکافی نیز در پیچ و خم ناهماهنگی و بوروکراسی اداری و برخورد سلیقه ای مسئولین و بانکها کاری بس دشوار و گاه ناممکن می باشد به طوری که مجموعه وامهای تخصیصی برای ساخت یک سوئیت امن هم کفایت نمی کند و باز پرداخت اقساط کمر شکن آن بماند. بسیاری از وامهای تعمیرات را بلا فاصله و یا بعد از چند ماه تقسیط کرده اند . نرخ هزینه ساخت و سازهای نیم بند که برخی ازآنها با پس لرزه های بعدی تخریب یا دچار آسیب شده اند حدودا دو برابر شده است. موج فرار پیمانکارانی که ساختمانهای نیمه کاره را رها کرده و مردم را به حال خود گذاشته اند رو به فزونی است خاک برداری و تسطیح هنوز به پایان نرسیده است ، بسیاری از ساخت و سازها نیز در مرحله ی فونداسیون و سفت کاری متوقف شده یا پیشرفت کندی دارند ناهماهنگی و خود مختاری نهادهای ذیربط و سیاست یک بام و دوهوای بانکهای مختلف عرصه را بر مردم به جان آمده ، تنگ کرده است برخی از مسئولین نه تنها خود را خادم و حقوق بگیر مردم نمی دانند بلکه مناسبات ارباب و رعیتی در منطقه به راه انداخته اند و اصولا خود را پاسخگوی مردم نمی دانند.
نبود بودجه کافی ، ضعف و ناهماهنگی مدیریت ، ارباب منشی برخی از مسئولان ، بی نظمی ، عدم پاسخگویی و شفافیت و…. نه تنها به کندی بازسازی منجر شده است ؛ بلکه کرامت انسانی را نیز خدشه دار نموده و بخشی از مردم را به گدایانی تبدیل کرده که در انتظار کرم اربابان در برابر ادارات چمباتمه زده اند در کنار موارد پیش گفته به عنوان نمونه ، مشکلات بازسازی ، تامین معیشت مردم بیکار به درد بی درمان تبدیل شده است که آرامش ، سلامت و شادابی انسانها را هدف قرار داده است.
بیکاری ،فقر ، بی خانمانی ، بیماریهای مسری ، آلودگی محیط زیست ، مشکلات آموزشی ، بالا رفتن نجومی اجاره خانه ، گرانی کمر شکن ، نیازهای روزمره معیشتی ، هزینه ی درمان و….، منجر به عصبیت ، ناامیدی ، پرخاشگری ، مهاجرت بی رویه ، فرار از خانه ، معضلات اخلاقی ناخواسته و… شده که در موارد متعددی به خودکشی منجر شده است .
تداعی سیلابهای بهاری امسال و تکرار آن در فصول آینده مخصوصا در شهر به هم ریخته ی سرپل ذهاب ذهن اغلب اهالی در گیر کرده است شورش گرسنگان و بی پناهان خارج از انتظار نیست زیرا اکثریت مردم نه امکان مراجعه ی موثر شخصی به مسئولین برایشان فراهم است و نه اجازه ی تجمع و اعتراض مسالمت آمیز جمعی داده می شود ، حکومتی که می تواند مدیریت و امکانات رفاهی و درمانی میلیونها زائر کربلا را فراهم کند و برای بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ کشورهای سوریه و عراق و لبنان و فلسطین و … اعلام آمادگی می نماید آیا نمی تواند بخش کوچکی از این توان خود را صرف سامان دهی مناطق زلزله زده نماید!؟
هشدار؛ مسئولیت اصلی عواقب زیانبار این سیاستها و عملکردها به عهده ی مسئولین و دولت مردان به خصوص در سطح کلان آن می باشد هرچند قربانیان اصلی نا آرامیهای احتمالی مردم عادی ، فقیر و بی پناه کوچه و بازار بوده وه می باشند .
لذا ضمن هشدار مجدد به مسئولین آنها را به انجام وظایف خویش فرا خوانده و از تمامی هموطنان عزیز برای فائق آمدن بر فلاکت و بحران جاری طلب استمداد می نماییم .

بیست ویکم آبان ماه سال یکهزار و سیصد و نود و هفت

مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان