برچیده شدن بساط توطئه گری «فرقه نیوز» از تلگرام در تاریخ یکشنبه ۲۰ آبان ۱٣۹۷

۸۱۹

پایگاه خبری موسوم به فرقه نیوز ، در حقیقت  ارگان رسمی رسانه ای یک مرکز تبهکار تکفیری ضدتصوف موسوم به “موسسه حق پژوهی درخراسان” به ریاست مرتضی امین نیا بود و بودجه آن از چپاول و غارت آستان قدس رضوی – به زعامت ابراهیم رئیسی – تامین میشد.

فرقه نیوز مداوما تکرار میکرد که زیر هجمه به گفته خودش پیج معاند “اینفوصوفی” قرار دارد.

هجمه هایی که سرانجام به فروپاشی این میکرورسانه معاند ضددرویشی منتهی شد.

کاربران فرقه نیوز بیش از پانزده هزارنفر بودند که در پایان کار تقریبا قریب به صفر رسیده بودند.

گردانندگان فرقه نیوز در اتوپروپاگاندایی مدعی بودند که معتبرترین کانال فرق و ادیان به شمار میروند.

این کانال به اصطلاح معتبر ؟! دود شد و به هوا رفت. پوچ و پوشالی بود. رفت و روسیاهی به زغال ماند … که ماند!