پاول تلیچکا نماینده پارلمان اروپا :‌ ما در ایران شاهد نقض فاحش حقوق بشر هستیم

۷۷۴

پاول تلیچکا نماینده پارلمان اروپا از جمهوری چک و عضو گروه لیبرال دمکراتهای اروپادر مصاحبه‌یی با سایت وکال یوروپ سیاست مماشات با رژیم ایران را مورد حمله قرار داد.

این نماینده اتحادیه اروپا با اشاره به وضعیت وخامت‌بار حقوق‌بشر در ایران گفت: ایران به هیچوجه در حال پیشرفت نیست. این رژیم دارای بالاترین میزان اعدامهاست و می‌بینیم که در ایران جوانها اعدام می‌شوند.

پاول تلیچکا به ترویج خشونت توسط سران رژیم اشاره کرد و گفت ما سخنرانیهایی را می‌بینیم که اساساً تهدیدآمیز و ترسناک است.