برگزاری مجلس فقری شب جمعه ۲۴ آبان در بروکسل با حضور مأذون فرزانه سلسله جناب آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش

۷۷۴

جناب آقای محمداسماعیل صلاحی یکی از درویشان گنابادی در اینستاگرام شخصی خود گزارش می دهد:

هو

۱۲۱

باستحضار می رساند مجلس فقری شب جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ در اروپا در شهر بروکسل پایتخت بلژیک با حضور مأذون فرزانه سلسله جناب آقای دکترسیدمصطفی آزمایش برگزار گردید و ایشان آیاتی از سوره مبارکه کهف مربوط به داستان موسی و خضر را تلاوت و شرح و تفسیر فرمودند؛ بنده کمترین؛ محمداسماعیل صلاحی