متن مکاتبه و مصاحبه مجله «بهارجاودانه» با دانشمند فرهیخته و حکیم فرزانه جناب آقای حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش  

۱,۶۸۵

متن مکاتبه و مصاحبه استاد بهمن شریف زاده در مجله «بهارجاودانه» با دانشمند فرهیخته و حکیم فرزانه جناب آقای حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش

شماره ششم ماهنامه «بهارجاودانه» با موضوع «مطالبات جهانی» منتشر شد.

یادداشت‌هایی از اسفندیار رحیم‌مشایی، زینب طاهری وکیل درویش دلاور شهید راه حق محمدیاور ثلاث، مرضیه لنگرودی و مصاحبه‌های اختصاصی با علی‌اکبر جوانفکر و محمد‌اسماعیل صلاحی یکی از درویشان گنابادی از جمله مطالب این شماره می‌باشد.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول ماهنامه بهار جاودانه  آقای رامین شریف زاده است.

علاقه مندان جهت تهیه ماهنامه «بهار جاودانه» می توانند به کیوسک های فروش مجلات در تهران و شهرستان ها مراجعه کنید.