بِأَیِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ؟ بقلم محمد طبیبیان

۱,۵۰۱

سلطان سکه به کدامین گناه اعدام شد؟

محمد طبیبیان (اقتصاددان) در کانال تلگرامی خود نوشت:

سلطان سکه و دستیارش!
تا آنجا که به یاد مى‌آورم روزى اعلام کردند هرکس به هر تعداد سکه بخواهد براى خرید به بانک مرکزى مراجعه کند. درست است؟

اگر ماخذ پول افرادى غیر قانونى باشد یک امر دیگر است و قابل رسیدگى؛ اما اگر قاعده بازى را اشتباه تعیین کرده‌اید و آنگاه عده اى طبق آن قاعده، بازى کرده اند، به چه جرمى تنبیه شده اند؟ یادمان به این گزاره شریف نمى افتد: بِأَیِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ؟