روش تعلیم و تربیت قرآن در داستان موسی و خضر

۷۷۳

تلاوت و شرح و تفسیر  آیاتی از سوره مبارکه کهف مربوط به داستان موسی و خضر در مجلس فقری شب جمعه ۲۴ آبان در بروکسل با حضور مأذون فرهیخته و حکیم فرزانه سلسله جلیله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی جناب آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش