متن نامه آقای محمداسماعیل صلاحی به آقای حاج دکترنورعلی تابنده

۱,۱۰۸

نامه یکی از درویشان گنابادی بنام آقای محمداسماعیل صلاحی به حضرت آقای حاج دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب جلیلقدر سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی

آقای صلاحی در توضیح پستی که بر روی صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده، آورده  است :

«متن نامه اخیر اینجانب به حضرت اقا که به لحاظ مبارک انحضرت رسیده»

هو

۱۲۱

حضرت مولی روحیفداه

غم زمانه خورم یا فراق یار کشم

به طاقتی که ندارم کدام بار کشم

غم فراق یار غمی است بس جانکاه در این مدت که محروم از زیارتتان گشتم تنی بودم بی جان و جسمی بی روح و روان حکم مرده ای را داشتم ؛ چه مرده ای ، تو گویی مرده ای متحرک؛ مرده اقلا تکلیف مبری ذمه است من بیچاره نه حکم این را داشتم و نه آن را ؛ شاهد نفاقها بودم. آنها که بظاهر سینه چاک شما بودند و دایم دم از ولا و تولا می زدند همه مردان روز بزم بودند و نه میدان رزم در این میان برادرم دکتر آزمایش صادقانه ایستاد و ایستادگی آموخت و هرگاه ناامید میشدم او بود که مرا امید میبخشید. دکتر آزمایش در این مدت ثابت کرد که مرد روزهای سخت است و البته یادگار حضرت رضاعلیشاه برادرعزیز جناب حاج محمدآقا تابنده سلمه الله نیز صادقانه در رفع مشکلات کوشید و هنوز نیز با تن خسته از فشارها میکوشد . آقای مردانی هم باقتضای صدق باطنی حمایت کرد ولی مابقی از هرکه توقع محبت داشتیم خلاف انتظار رفتار کرد یا سکوت کردند و یا بدتر بجای آنکه در مقابل خصم صف بندند در مقابل دوست صف آرائی کردند و تا میتوانستند به تخریب چهره دکترآزمایش پرداختند همه آنها بجای آنکه مظهر مودت باشند معدن خصومت بودند و میدان را خالی یافته بجولان پرداختند و سعی داشتند از یکدیگر سبقت جویند و دایرمدار شوند آنهایی که مدعی تلاش در رفع حصر بودند خودخواسته فقرا در حسرت دیدار تو گذاردند. اینها همه قلبند که پیش تو لسانند.

خلاصه برهمگان باثبات رسید که این سلسله بی وجود ذیوجود جنابعالی هیچ است هیچ.

ای روی تو چون ماه به افلاک نمایان

وی بوی تو محیی تن خسته بی جان

از نور رخت آیه نور است هویدا

ای نظره تو جلوه ای از نظره اولی

بی نور رخت گلشن ایجاد چون گلخن

هجران تو فرسایش جان است و دل و تن

پاینده بود تا به ابد دولت دیدار

تابنده فروغ رخ زیبای تو دلدار

سخن بسیار است و قلم شرمسار از بیان آن اینک در آستانه بازگشایی مجالس تهران لازم می دانم این نکته را بعرض برسانم که متأسفانه در سلسله شیاطینی رسوخ کرده اند که با گزارش غلط و تزویر و ریا باعث تصمیماتی می شوند که عاقبت بدی را برای سلسله به دنبال خواهند داشت همانطور که حضرتعالی مستحضر هستید همه هم و غم ارادتمند اعتلا لوا فقراست و بعد از تخریب حسینیه شریعت همه تلاش خود را نموده و حضرتعالی بیش از هر شخص دیگری در جریان فعالیتهای اینجانب بوده اید لذا با این وصف بنده از ناحیه منافقین که در لباس فقر تحت عناوین مختلفه دشمنی مینمایند و به هر بهانه ای ایجاد ناآرامی می کنند احساس خطر جدی می نمایم نکته دیگر آنکه با توجه به تغییر شرایط و لزوم تجمع قدرت در وجود ذیوجود حضرتعالی مناسب است تکلیف کسانی را که با تمسک به نامه کذایی مورخه ۱۲ شهریور ماه ۹۷ منتسب به حضرتعالی برای آقای مهندس جذبی مقاماتی قائل شده و در ترویج ایشان و جایگزین نمودنشان با حضرتتان تلاش دارند یکسره فرمایید چرا که بفرموده حضرت نورعلیشاه در رساله شریفه صالحیه در حقیقت ۲۷۹ قطب جز یکی نشاید و آنهایی که این تلاش را درباره آقای جذبی دارند میخواهند از کانال آقای جذبی به آمال و آرزوی خود که نیل به مقامات است برسند؛ از اینکه مجبورا بی پرده سخنی عرض شد پوزش خواسته امید پذیرش دارم والامرالیکم و السلام علیکم

و رحمه الله و برکاته – ۲۶ آبانماه ۱٣۹۷

ارادتمند محمداسماعیل صلاحی