برگزاری مجلس فقری شب دوشنبه با حضور مأذون محترم و دانشمند فرزانه جناب آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش

۸۹۸

هو

۱۲۱

باستحضار میرساند مجلس فقری شب دوشنبه ۲۷ آبانماه یکهزار و سیصد و نود و هفت خورشیدی در پاریس با حضور مأذون محترم و دانشمند فرزانه جناب آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش وفقه الله و سلمه منعقد گردید.

ضمن برگزاری و اقامه نماز جماعت ، ایشان آیاتی از سوره مبارکه شعرا را تلاوت و تفسیر فرمودند.