خشم رسانه های وابسته به اطلاعات بسیج – سپاه پس از بازگشایی مجدد حسینیه های درویشان

۸۰۰

بیرون زدن نشانه های خشم رسانه های وابسته به اطلاعات بسیج- سپاه درفضای مجازی بر علیه دراویش پس از بازگشایی مجددحسینیه های دراویش در تهران و سایرشهرهای ایران

سایتهای ورشکسته اطلاعات بسیج- سپاه درفضای سایبری به بازگشایی حسینیه های گنابادی درتهران وسایر شهرهای کشورواکنش نشان دادند!

کانال تلگرامی فرقه نیوز وابسته به مرکز تکفیری موسوم به “حق پژوهی!” در خراسان با باز انتشار متنی از کانال تلگرامی روشنگر فرق و ادیان بانتشار بنری از حضرت آقای مجذوبعلیشاه، مینویسد:

بازگشایی خانقاه امیرسلیمانی، رفع محدودیت‌ها و سکوت معنادار مجذوبان‌نور
صبح امروز، پنج‌‌شنبه ۲۴آبان‌ماه ۱۳۹۷ وبا گذشت بیش از هشت ماه ار وقایع تأسفبار گلستان هفتم اسفندماه ۱۳۹۶ توسط دراویش افراطی فرقه گنابادی، بیانیه‌ای مبنی بر بازگشایی مجدد خانقاه امیرسلیمانی تهران(محل برپایی مجالس فقری با حضور نورعلی تابنده) با مساعدت نیروهای امنیتی، از سوی نمایندگان قطب فرقه گنابادی منتشر شد.
این بازگشایی، به دنبال رفع برخی ضرورت‌های امنیتی محل سکونت قطب در هفته گذشته، صورت می‌گیرد و نوید بازگشت شرایط عادی را به فرقه گنابادی دارد.
نکته قابل‌تأمل در این زمینه، سکوت معنادار طیف افراطی فرقه در قبال این مسئله است؛ گروهک مجذوبان‌نور و حامیانش با تأخیری قابل توجه، تنها به انتشار صرف این بیانیه بسنده کرده و همچنان روزشمار -ابداعی- «حصر» قطب فرقه(نورعلی تابنده) را ادامه داده‌اند.
شاید رفع شرایط بحرانی سابق، حاکم شدن آرامش نسبی بر فرقه و بازگشت وضعیت عادی با منویات افراطیون، سازگاری ندارد که این‌گونه،‌نادیده‌اش گرفته و مهر بر لب زده‌اند.
به هر روی، این امکان که -به اذعان بیانیه- با مساعدت نیروهای امنیتی و مسئولین مملکتی بار دیگر فراهم شده، فرصتی است برای دراویش فرقه گنابادی که با بهره‌گیری از آن، بتواننند در جهت ترمیم چهره مخدوش فرقه حرکت کرده، یا اینکه ،‌فریفته اغراض افراطیون شوند و گلستان هفتمی دیگر به بار آید.
بایددید، افراطیون با شکست پروژه «حصر»، این‌بار چه واکنشی خواهند داشت و آیا این سکوت، آرامش قبل از طوفان است؟
بخش تحلیلی روشنگر

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه اینفوصوفی نیست.