برگزاری مجلس فقری شب جمعه ۱ آذر ۱۳۹۷ با حضور مأذون محترم و دانشمند فرزانه جناب آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش در اسپانیا

۱,۰۸۲

مجلس شب جمعه ۱ آذر ۱۳۹۷ در شهر سویل مرکز ایالت اندلس اسپانیا باحضور ماذون مکرم و دانشمندفرزانه آقای حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش با اقامه جماعت و قرائت آیاتی از سوره شریفه کهف و تشریح حکمتهایی از آموزه های خضر علیه السلام به موسی بن عمران علیه السلام برگزارشد.