مجلس شب جمعه ۱ آذر ۱۳۹۷ با فایل صوتی ماذون مکرم و دانشمند فرزانه آقای حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش

۸۰۳

مجلس شب جمعه ۱ آذر ۱۳۹۷ در شهر سویل مرکز ایالت اندلس اسپانیا باحضور ماذون مکرم و دانشمندفرزانه آقای حاج دکتر سیدمصطفی آزمایش با اقامه جماعت و قرائت آیاتی از سوره شریفه کهف و تشریح حکمتهایی از آموزه های خضر علیه السلام به موسی بن عمران علیه السلام برگزارشد.