اطلاعات سپاه اصفهان ‘۱۲ نفر از پیروان طب فراروان درمانگر’ را بازداشت کرد

۸۷۶

سازمان اطلاعات سپاه صاحب‌الزمان استان اصفهان با انتشار اطلاعیه از بازداشت ۱۲  نفر از اعضا طب فراروان درمانگر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس ارگان خبری وابسته به سپاه پاسداران ، نیروهای امنیتی ، با هماهنگی مقامات قضایی با شرکت کنندگان و برگزارکنندگان کلاسهای پیروان طب فراروان درمانگر برخورد کرده و گفته میشود با بازداشت این افراد منجر به انحلال گردهمایی های آنها در غالب برنامه کلاسهای آموزشی شدند.

خبرگزاری فارس مدعی است که در جریان بازداشت این افراد «اسناد انبوه و حائز اهمیتی» از آنها کشف و ضبط گردیده است.

خبرگزاری فارس از پیروان طب فراروان درمانگر با عنوان اعضاء «فرقه عرفان حلقه» نام می برد.

در سالهای اخیر ، برخورد با تنوعهای عقیدتی – مذهبی بامسئولیت نهادهای امنیتی – قضایی بصورت سازمان یافته صورت می گیرد.

گزارش جامع از برخورد و سرکوب تنوعهای عقیدتی حکایت از دخالت مستقیم «سازمان اطلاعات سپاه» دارد. عمده این برخورد با برچسب واهی «عرفان های نوظهور و یا عرفانهای کاذب» صورت می گیرد.

علت این برخوردها ، ماهیت دیکتاتورمآبانه حاکمیت را نمایان میسازد که هیچگونه طرز تلقی دیگری از باورها و اعتقادات مردمی غیر از طرز غالب بر نهاد حاکمیت حکومت مذهبی را برنمی تابد.

از آنجمله دکترمحمدعلی طاهری بنیانگذار طب فراروان درمانگر با پرونده سازی های سازمان اطلاعات سپاه از سال  ۱۳۹۰ در بازداشت بسر می برد در آخرین اقدام ناعادلانه دستگاه قضایی حکم پنج سال حبس برای دکترمحمدعلی طاهری صادر گردید.

دکترمحمدعلی طاهری تنها رهبر یک جریان عقیدتی نیست که در حبس ناعادلانه و غیرقانونی نهادهای امنیتی بسر می برد.

دکترنورعلی تابنده ملقب به مجذوبعلیشاه قطب طریقت نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی یکی از ریشه دارترین طرایق صوفیانه در ایران نیز اکنون نزدیک به نه ماه است تحت تدابیر شدید امنیتی و با فشار نهادهای امنیتی – نیروهای قضایی و انتظامی در منزل شخصی خود در بازداشت خانگی بسر می برند. اگرچه اخیرا اظهار شد که مراسم هفتگی پیروان این طریقت در حسینیه امیرسلیمانی واقع در خیابان بهشت برگزار میشود و ایشان پس از نه ماه حبس خانگی بمدت ۵ دقیقه موفق به سخنرانی عمومی شدند اما به نظر میرسد فشار نهادهای امنیتی – انتظامی – نظامی بار دیگر منجر به بسته شدن حسینیه های پیروان این طریقت در پایتخت گردید.