بازداشت غیرقانونی یکی از پیروان طب فراروان درمانگر و همراهانش در کرج

۷۵۰

به گزارش صدای رسای شهر به نقل از حاجی رضا شاکرمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز یکی دیگر از پیروان مکتب طب فراروان درمانگر در کرج با تعقیب دستگاه‌های امنیتی بازداشت شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز یادآور میشود که همراه فرد دستگیرشده همسر و تعدادی دیگر از هواداران و علاقه مندان طب فراروان درمانگر نیز دستگیر شده‌اند.

وی در ادامه مدعی شد : این دستگیری طی روزهای اخیر بوده است و احتمال ارسال پرونده به تهران برای بررسی‌های بیشتر وجود دارد.

در سالهای اخیر پیروان و علاقه مندان به مکتب طب فراروان درمانگر را با برچسب واهی برخورد با «عرفان های کاذب و عرفانهای نوظهور» بازداشت و به زندان می افکنند.