اعتصاب غذای خشک الهام احمدی در زندان قرچک

۹۹۹

الهام احمدی درویش زن محبوس در زندان قرچک در اعتراض به محرومیت از ملاقات وارد اعتصاب خشک شده‌ است.

این زن درویش که روز پنجم آذر در ازای مطالبه‌ی وسایل شخصی‌اش از مسئولان زندان به دستور محمدی رئیس زندان قرچک مورد ضرب و جرح قرار گرفته بود به تشخیص آنچه «کمیته انضباطی زندان قرچک» خوانده می‌شود به مدت دو هفته از ملاقات با اعضای خانواده محروم شده‌ است.

سپیده مرادی و شکوفه یداللهی دو زن درویش دیگر که در حادثه‌ی روز پنجم آذر مورد حمله‌ی فیزیکی و کلامی مسئولان زندان قرچک قرار گرفته بودند نیز در اعتراض به برخورد کمیته انضباطی زندان با الهام احمدی، خود را از ملاقات محروم کرده‌اند.

شکوفه یداللهی ، الهام احمدی و سپیده مرادی روز ۵ آذر با رجوع به دفتر خانم میرزایی معاون زندان زنان قرچک خواستار تحویل‌گرفتن وسایل شخصی‌شان شده بودند که پس از حمله‌ی گارد زندان به زنان درویش در ۲۲ خرداد توسط زندان ضبط شده بود اما مسئولان زندان به جای عودت دادن وسایل شخصی این زنان آنان را با توهین و برخورد فیزیکی مورد ضرب و شتم قرار دادند.

شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر این سه زن درویش را که در جریان حادثه‌ی یکم اسفند موسوم به گلستان هفتم بازداشت شده بودند به ۲ سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت‌های اجتماعی و سیاسی محکوم کرده است.